Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågningsplaner

Her kan du læse mere om vores markedsovervågningsplaner, og hvordan vi planlægger vores aktiviteterSikkerhedsstyrelsens markedsovervågning
Sikkerhedsstyrelsen gennemfører markedsovervågning inden for alle styrelsens myndighedsområder. Det betyder, at styrelsen overvåger sikkerheden ved en række forskellige produkttyper såsom:

 • Gasprodukter
 • Elprodukter
 • Fyrværkeriartikler
 • Legetøj
 • Måleinstrumenter
 • Forbrugerprodukter

Det overordnede formål med markedsovervågningen er at forhindre farlige eller ulovlige produkter i at komme på markedet, samt at medvirke til at farlige eller ulovlige produkter, der allerede er markedsført, fjernes effektivt fra markedet.

Markedsovervågningen er risikobaseret
Sikkerhedsstyrelsen arbejder både med proaktiv markedsovervågning, der er planlagt på forhånd, og reaktiv markedsovervågning, der oftest sker efter en udefrakommende begivenhed som fx en ulykke.

Uanset om markedsovervågningen er proaktiv eller reaktiv bliver den dog altid baseret på en konkret risikovurdering, så alle aktiviteter bestemmes ud fra den risiko, der er forbundet med det enkelte produkt og anvendelsen af dette. Risikovurderingens resultat er som regel afgørende for, hvordan indsatsen over for det konkrete produkt bliver gennemført.

Risikovurderingen indeholder typisk følgende elementer:

 • Viden om relevant risiko ved forskellige produktgrupper
 • Brugeradfærd
 • Statistisk materiale om ulykker og skader
 • Information om markedet
 • Distributionssystem for produktet
 • Resultater fra tidligere indsatser

Med udgangspunkt i disse data bliver risikovurderingen til. Risikovurderingen vil kvalificere valget af indsatsområder – altså hvilke produktgrupper, risici og sektorer der skal prioriteres i markedsovervågningen fremadrettet.

Markedsovervågningsplanerne kan blive justeret eller ændret i løbet af et år, hvis ny viden, data eller risikovurderinger giver anledning hertil.

Medlemsstaternes markedsovervågningsprogrammer

Du kan se alle medlemsstaternes markedsovervågningsprogrammer på Europa Kommissionens hjemmeside

Link til medlemsstaternes markedsovervågningsprogrammer


Sidst opdateret: 04-aug-2016
Kontaktperson: webmaster