Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Netstrategi

Kommunikation på nettet indgår som en vigtig del af Sikkerhedsstyrelsens eksterne kommunikation, og Sik.dk er et af de primære medier, når vi skal kommunikere med vores eksterne interessenter.Målgruppen for Sik.dk
Målgruppen er primært den professionelle branche som fx installatører, festfyrværkere, forsyningsvirksomheder, fabrikanter, importører og detailled.

Men vi ønsker også at servicere private borgere og pressen.

Mål med Sik.dk
Vores hjemmeside skal tilbyde redskaber og services til vores interessenter og være med til at flytte holdninger og adfærd hos både borgere og brancher.

Målet for vores netkommunikation er, at vi vil være:

  • Tilgængelige
  • Forståelige
  • Kompetente.

Tilgængelighed
Den professionelle branche og borgerne skal altid kunne få hjælp og finde vejledning på Sik.dk. Derfor lægger vi høj vægt på brugervenlighed og tilgængelighed.

Forståelighed
Vi stræber mod, at vores kommunikation er forståelig for både de professionelle brugere og borgerne, og vores sprogbrug skal ikke være præget af unødvendigt teknisk fagsprog, der kan sløre budskabet.

Kompetence
Vi er fagligt kompetente og vil være center for viden på det sikkerhedstekniske område. Vi samler og skaber viden, men vores viden kan kun hjælpe fagfolk og borgere, hvis vi deler den. Det gør vi blandt andet ved hjælp af vejledninger, lovstof, redskaber, services, tips og råd på nettet.


Sidst opdateret: 21-april-2015
Kontaktperson: webmaster