Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Medarbejdere i Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er sat sammen af en direktion og tre afdelinger. Få en oversigt over medarbejdernes organisatoriske placering og hent telefonnumre på ledelsen.


DIREKTION    
Lizzi Krarup Jakobsen
Stefan Søsted
Direktør
Vicedirektør
 
Direktionssekretariat    

Charlotte Kirk Larsen
Dorthe G. Rasmussen

Kirsten Andersen
Tove Birk
Lone Brose
Mette Cramon
Kasper Holmgaard Graversen
Lone Hansen
Steen Rye Jakobsen (På orlov)
Mette Vind Jepsen
Niels Hviid Knudsen
Mette Rud Nielsen
Jan Roed
Boris Gøbel Schmidt
Lene Skovsted
Birthe Sønderdal
Lena Toft
Majbrit Vester

Kontorchef, cand.jur.
Pressechef, journalist

Sekretær
Direktionssekretær
Ingeniør
Komm.konsulent, journalist
Akademisk medarbejder, cand.merc.jur.
Kommunikationskonsulent
Komm.medarbejder, cand.merc.
Komm.medarbejder, cand.it.
Direktionskonsulent, cand.scient.pol.
Fuldmægtig, cand.mag.
Chefingeniør
Komm.medarbejder
Komm.medarbejder, (BA) litteraturvidenskab
Projekt- og statistikmedarbejder
Proceskonsulent, cand.merc.
Komm.medarbejder, cand.it.

33732076 
25431696 
Økonomi og It    

Ole Olesen

Susanne Albertsen
Natasja Bech
Niels Ole Esbensen
Camilla Gerlach
Carsten Peter Krohn
Anne Sax Lund
Søren Bent Pedersen
Kaj Emil Rath
Bodil Skytte
Kirsten Steen
Niels Christian Mejlhede Sørensen

Chefkonsulent

Sekretær
Elev
Fuldmægtig, cand.merc.
Sekretær
It-koordinator
Elev
Ejendomsfunktionær
It-projektmedarbejder
Sekretær
Sekretær
Specialkonsulent, cand.scient.pol

33732033
INSTALLATIONER    

Thomas Krabbe

Brian Grau Andersen
Mette Nysom Thomsen
Henning Bøllehuus
Kent Eriksen
Jimmy Fruergaard
Rikke Hansen
Lene Ovesen Honoré
Arne Hosbond
Carsten Jacobsen
Dorte Lerkenfeld Jensen
Lars Søllingvraa Knudsen
Flemming Malskær
Anitta Mikkelsen
Jens Ole Mortensen
Nanna Nissen Mærsk
Peter Nielsen
Steffen Nielsen
Eir Olsen
Mai Quitzau
Kim Rehmeier
Kenneth Røpke
Jan Sarup
Peter Serup
Ib Slavensky
Charlotte Stokholm
Birte Søgaard
Steen Søgaard
Maria Lehnemann Trankjær

Vicekontorchef, cand.jur.

Inspektør
Jurist
Inspektør
Ingeniør
Inspektør
Sagsbehandler
Sekretær
Seniorrådgiver, gas
Ingeniør
Sagsbehandler
Ingeniør
Ingeniør
Sagsbehandler
Inspektør
Kontorassistent
Ingeniør
Inspektør
Kundeservicemedarbejder
Sekretær
Inspektør
Inspektør
Inspektør
Inspektør
Inspektør
Sagsbehandler
Afdelingssekretær
Inspektør
Kundeservicemedarbejder 

33732102
PRODUKTER    

Jesper Høgh Bach
Ruth Severinsen
Hardy Balle

Vibeke Bennetsen
Lisbeth Juhl Christiansen
Thomas Slot Christiansen
Dan Damgaard
Gerhard Dethlefsen
Pernille Enoch
Winnie Fuglø
Dorthe Hansen
Rikke Margrethe Hansen
Ulla Hansen
Bjarne Holm
Alex Jensen
Betina Jensen
Niels Chr. Jensen
Kjeld Larsen
Bjarne Lehrmann
Rikke Brynaa Lintrup
Tanja Skyum-Nielsen
Anitta Strømgaard Poulsen
Henrik Stubbe
Laura Pedersen Rytke
Lene Nørskov Svensson
Signe Tapdrup
Pernille Vestergaard

Kontorchef
Vicekontorchef, ingeniør
Vicekontorchef, produktsikkerhed

Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Inspektør
Afdelingssekretær
Afdelingssekretær
Ingeniør
Ingeniør
Inspektør
Ingeniør
Inspektør
Inspektør
Inspektør
Ingeniør
Jurist
Inspektør
Ingeniør
Studentermedhjælper
Ingeniør (på barsel)
Jurist
Ingeniør

25431644
33732080
33732050
JURA OG METROLOGI    

Stefan Søsted

Mette Furlund Boisen
Bettina Grosen
Linda Jensen
Mathilde Horsman Jensen
Poul Claudi Johansen
Anders Grønbech Jørgensen
Charlotte Kryger
Lisbeth Thuesen Laigaard
Pia Larsen
Majken Toft Larsen
Gitte Lund Lauridsen
Mads Meilvang Laursen
Bente Liisberg
Damir Handzar
Karen Rud Michaelsen
Kristina Mortensen
Edith Zernichow Nissen
Hanne Scherrebeck
Helle Quvang Silberg
Gro Funder Sommerlund
Inge Stage
Mira Uthayasanger

Vicedirektør

Studentermedhjælper (på barsel)
Sekretær
Fuldmægtig, cand.jur.
Fuldmægtig, cand.merc.jur.
Chefkonsulent, metrologiingeniør
Fuldmægtig, cand.jur.
Ingeniør
Afdelingssekretær
Metrologiingeniør
Fuldmægtig, cand.jur.
Sekretær
Fuldmægtig, cand.jur.
Specialkonsulent, cand.jur.
Jurist
Metrologiingeniør
Fuldmægtig
Sekretær
Ingeniør
Fuldmægtig, cand.jur.
Chefkonsulent, cand.jur.
Specialkonsulent, cand.jur.
Fuldmægtig, cand.jur.

25431697

Sidst opdateret: 10-april-2014
Kontaktperson: webmaster