Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Sikkerhedsstyrelsen som arbejdsplads

Vores hovedopgaver er inden for områderne overvågning, regulering og kommunikation.Her kan du læse om, hvilke opgaver man typisk løser som hhv. ingeniør, jurist eller kommunikationsuddannet. Du kan også læse om hvilke øvrige arbejdsområder vi har, herunder uddannelse som kontorelev med speciale inden for offentlig forvaltning administration.

De fleste opgaver løses i tæt samarbejde med kolleger, der har både teknisk og juridisk baggrund.

Eksempler på arbejdsområder for ingeniører i Sikkerhedsstyrelsen

 • Tilsyn og markedsovervågning
 • Risikovurdering
 • Vejledning til borgere og brancher
 • Foredrag og tekniske artikler
 • Nationale og internationale komiteer, standardiseringsgrupper mm.
 • Ny lovgivning

Eksempler på arbejdsområder for jurister i Sikkerhedsstyrelsen

 • EU-ret og internationale forhold
 • Regelarbejde
 • Forvaltningsret og sagsbehandling
 • Strafferet
 • Juridisk support til kolleger

Eksempler på arbejdsområder for kommunikationsuddannede i Sikkerhedsstyrelsen

 • Nyhedsbreve
 • Presse
 • Ministerbetjening
 • Kampagner
 • Hjemmeside og intranet

Vi løser også opgaver inden for disse områder:

 • Statistik og analyse
 • Økonomi
 • Løn
 • HR
 • Sekretæropgaver
 • Sagsbehandling
 • It

Sikkerhedsstyrelsen uddanner også kontorelever med speciale indenfor offentlig administration.

Eksempler på arbejdsområder for kontorelever i Sikkerhedsstyrelsen

 • Journalisering af post
 • Sagsbehandling
 • Dagsorden, referater og support til chefer
 • Økonomi, budget og regnskab
 • Løn, personaleadministration og personalejura
 • Intern og ekstern kommunikation 

Link til ledige jobs i Sikkerhedsstyrelsen


Sidst opdateret: 05-jan-2016
Kontaktperson: webmaster