Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Legetøj skal have CE-mærke og advarselsmærkning

Når du køber eller får legetøj til dit barn, er det altid en god idé selv at tjekke det, inden du giver det til dit barn. Samtidig kan du tjekke, om det har CE-mærke og advarselsmærke.Det er producenter og importører, som er ansvarlige for, at alle produkter er sikre at bruge, når de bruges efter hensigten. Det gælder også for legetøj. Legetøj, der sælges i Danmark, skal have et CE-mærke. Og hvis det ikke er egnet til børn under 3 år, skal det også have et advarselsmærke.

CE-mærket viser, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Krav der er fælles i hele EU. Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen overvåger, at reglerne for CE-mærkning bliver overholdt.  CE-mærket er ikke et godkendelsessymbol. I stedet er det producentens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

Det er langt fra alle CE-mærkede produkter, der skal testes af uvildige prøvningslaboratorier, før de må sælges. Testkravene varierer fra produktgruppe til produktgruppe. Derfor laver vi stikprøvekontrol på de produkter, hvor CE-mærkningen udelukkende foregår internt i virksomheden. Det betyder, at vi løbende udtager og tester produkter for at kontrollere sikkerheden.

CE-mærket skal gøre det nemmere at eksportere og importere varer inden for EU. Reglerne er derfor ens i alle landene, og de nationale myndigheder kan ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.

Advarselsmærkning – 0-3 år
Legetøj til børn under 3 år er underlagt skærpede krav. Legetøjet må f.eks. ikke indeholde smådele, som kan sluges eller sætte sig fast i luftvejene og i værste fald kvæle barnet.

Hvis legetøjet henvender sig til børn over 3 år, men er farligt for børn under 3 år, skal det være mærket med ordet ADVARSEL og en tekst eller dette symbol, som viser, at det sikkerhedsmæssigt ikke er egnet til børn under 3 år.

Mærkningen skal dog IKKE påføres, hvis legetøjet klart kun henvender sig til børn
over 3 år.

Advarselsmaerke

Legetøjet skal desuden være påført en advarselstekst, som på dansk forklarer, faren ved legetøjet fx strangulering. Det kan også angives, at faren skyldes indhold af små dele:

ADVARSEL: ER IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

Det skal du vide:

  • Legetøjet skal kunne holde til, at små børn er hårde ved det. De må ikke kunne hive eller vride smådele af
  • Selvom en voksen holder øje, kan små børn godt putte ting i munden, uden at det opdages
  • Mindre stykker legetøj og små dele af legetøj, fx skruer, perler, balloner, byggeklodser og små bolde kan være farlige for børn under 3 år. De små ting kan sætte sig fast i luftvejene
  • Der er årligt mange skadestuebesøg på grund af smådele i kropsåbninger
  • Lad ikke små børn lege med ældre søskendes legetøj. Tag altid anbefalinger om alder og advarsler på legetøj meget alvorligt

Læs mere om sikkerhed for børn i folderen ”Børns sikkerhed”

Link til download af folder


Sidst opdateret: 17-april-2015
Kontaktperson: webmaster