Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Elsparepærer og lysdæmpere - sikker brug

Nogle elsparepærer fejler, når de bliver brugt med lysdæmper eller anden elektronisk styret kontakt. Hent gode sikkerhedstekniske råd om brug af elsparepærer og lysdæmpere.Hvis man har en lysdæmper eller en anden elektronisk styret afbryder, bør man bruge sparepærer af halogen-typen med energimærkning ”B” eller ”C” i stedet for elsparepærer med energimærkning ”A”.

Man kan dog også få særlige elsparepærer, der er ”A”-mærket og mærket med, at de kan bruges sammen med lysdæmpere.

Typiske fejl ved brug af elsparepærer og lysdæmper:

  • Stor forsinkelse i tænding
  • Elsparepærens levetid er meget kort, elektronikken fejler, så lyset afbrydes
  • Elsparepæren blinker på en irriterende måde, når lysdæmperen er skruet helt ned.

Bliver elsparepæren og lysdæmperen brune?
Det er meget sjældent, at elsparepæren, lysdæmperen eller den elektronisk styrede afbryder brunfarves. En brunfarvning kaldes for brandtilløb, hvilket kan være forstadiet til en brand.

Sikkerhedsstyrelsen har ikke kendskab til brande, der er opstået på grund af elsparepærer i denne sammenhæng, men vi har kendskab til brunfarvede elsparepærer og brunfarvede lysdæmpere.

Stigende brug af elsparepærer
Udfasningen af glødepæren kan dog på sigt komme til at betyde en højere risiko for, at en egentlig brand kan opstå, da man må forudse et stigende brug af elsparepærer. Sikkerhedsstyrelsen følger selvfølgelig udviklingen nøje.

Læs pressemeddelelse om elsparepærer og lysdæmpere


Sidst opdateret: 18-dec-2013
Kontaktperson: webmaster