Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

SIK-0053312080, Moon Chaser Batteri


Klik på billedet: SIK-0053312080, Moon Chaser Batteri

Der er risiko for, at sikkerhedslunten rives af i forbindelse med fjernelse af luntebeskytteren. Forbrugeren vil da kunne antænde på den resterende lunte, der er en lynstupin.

Forbrugeren kan ikke forventes at kunne se forskel på en lynstupin og en sikkerhedslunte.

En lynstupin kan side antændes, hvorimod en sikkerhedslunte kun kan antændes i enden.

Hvis lunten ikke antændes korrekt i enden af sikkerhedslunten, men direkte på lynstupinen vil batteriet antændes øjeblikkeligt. Dette er farligt, fordi bruger kan blive ramt af udslyngede effekter, og hermed få forbrændinger eller i værste tilfælde blive ramt i øjnene.

Produkttype: Batteri
Produktnavn: SIK-0053312080, Moon Chaser Batteri
Importør: Fyrværkerieksperten A/S
Anden information:

Artiklen produceret efter 2010 må ikke sælges.

Dato: 02. december 2011