Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

SIK-0052511101, Konge Stormen


Klik på billedet: SIK-0052511101, Konge Stormen

Artiklen havde glødende nedfald mere end 6 meter fra teststedet.

Det kan udgøre en risiko for forbruger og tilskuer, da de kan få brand- eller øjenskader.

Artiklen har ligeledes for lange luntebrændtider. Der er derved risiko for, at forbrugeren tror, at artiklen er en forsager og derved går tilbage mod artiklen. Forbrugeren er derfor ikke længere i den angivne sikkerhedsafstand. Der er således fare for, at forbrugeren kan blive ramt af udslyngende effekter, være udsat for brændende nedfald og lydniveauet kan være højere end det tilladte med fare for høreskade, forbrænding eller skader, som følge af eksplosionen og den fart effekten kan have. 

Produkttype: Batteri
Produktnavn: SIK-0052511101, Konge Stormen
Importør: Brilliant Fireworks ApS
Anden information:

Artiklen må ikke sælges.

Dato: 20. december 2011